Zwrot podatku akcyzowego w 2022 roku


Wójt Gminy Komańcza informuje, producentowi rolnemu przysługuje zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Zobacz również


15 października 2023 roku odbędą się wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ogólnokrajowe referendum.

15 października 2023 roku odbędą się wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ogólnokrajowe referendum.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ ...

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Komańcza na Lata 2022-2030

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Komańcza na Lata 2022-2030

PRZECZYTAJ WIĘCEJ ...